Rebecca Stradiot - Memoires van een jonkvrouw (Mémoires d’une demoiselle)
© Geert Pille