Rebecca Stradiot - Memoires van een jonkvrouw (Memoires of a gentlewoman)
© Geert Pille